vvs dragør

VVS i Dragør? Få hjælp hos lokalt firma

VVS i Dragør? Få hjælp hos lokalt firma

VVS arbejde er en opgave for de professionelle. Faktisk er det vedtaget ved lov, at det udelukkende er autoriserede VVSere som må rode med de faste VVS installationer i en bygning.

Disse er defineret ved de rør og øvrige elementer som du ikke selvumiddelbart kan skrue løs og tage med dig ud af bygningen. Det drejer sig eksempelvis om gasledninger og så de rør som leder drikkevand og spildevand til deres respektive destinationer.

Du må som amatør handyman ikke selv pille ved disse installationer da dette er forbundet med alt for stor en risiko. Du kan blandt andet risikere at afstedkomme grimme forgiftninger som følge af tilbageløb i rørene som forårsager sammenblanding af forurenet spildevand og så det drikkevand som kommer ud af vandhaner i hele huset. Og udfører du selv VVS arbejde med fejl i forbindelse med dine gas installationer kan du foranledige livsfarlig kultilte forgiftning og ditto gas eksplosioner som i værste fald kan koste dig selv eller andre mennesker liv og førlighed.

Lad din lokale VVS mand på Amager forestå rørarbejdet i din bolig

Står du derfor i en situation hvor du har brug for at flytte et afløb eller udføre andre former for VVS arbejde – for eksempel opsætning af nyt toilet med tilhørende tilslutning til kloak eller faldstamme – vil du skulle have fat på en autoriseret VVS installatør. Er du bosiddende i Dragør, Sundby, Tårnby, Kastrup eller den centrale del af Amager kan du med fordel vælge Claus A. Axmark VVS som dit VVS firma.

Når du lader Claus A. Axmark VVS forestå VVS arbejdet i din bolig kan du være sikker på at dette bliver udført til punkt og prikke, med såvel overblik som sans for detaljen. Claus A. Axmark VVS sætter en ære i at aflevere et stykke håndværksmæssigt forsvarligt VVS arbejde. Du kan læse mere på caavvs.dk.