Privatskole københavn

Lad dit barn indskrive i en privatskole i København

Lad dit barn indskrive i en privatskole i København

Skal dit barn starte i skole efter sommerferien, eller måske til næste år? Så bør du tage et kig på skolerne i området. Og her kan du med fordel inddrage privatskolerne.

Hvorfor skal jeg vælge en privatskole frem for en kommunal skole?

Det kan godt være svært at se hvorfor man skal vælge en af de privat drevne skoler til sit barn i stedet for at lade det indskrive i den offentlige folkeskole. Der findes da også vældig mange kommuneskoler rundt omkring – og hvis du finder at den lokale folkeskole er fin nok og virker til at fungere er der heller ikke noge forgjort i at lade dit barn fuldføre sin skolegang i en sådan.

Men der er ofte mange problemer i forhold til drift af kommunale folkeskoler. Det er for eksempel ikke altid at det faglige fungerer lige godt. Dette hænger som oftest sammen med en kombination af ikke optimale lærerkræfter og så normeringen i de enkelte klasser.

Hvis klasse kvotienten er høj kan det godt knibe med at få tid til alle elever. Og tilhører klassens lærere ikke de fagligt stærkeste af slagsen kan niveauet hurtigt komme til at halte bagefter.

Du kan sikre dit barns trivsel med en privatskole

Der ud over er der den sociale trivsel i det daglige. Ikke alle kommunalt drevne folkeskoler har de fornødne ressourcer til at løfte den opgave der ligger i at sikre det enkelte barns trivsel.

Mange folkeskoler er underlagt en form for kommunal top styring som gør det vanskeligt for skolen at håndtere den kultur som opstår på den specifikke skole. Og så er det at børnene har en tendens til at mistrives, hvilket er en selv forstærkende effekt.

Hvis du og din familie er bosat i København eller på Frederiksberg er det oplagt at vælge en privatskole i dette område. Læs mere på Johannesskolen.dk