kiropraktik

Hvad er kiropraktik?

Hvad er kiropraktik?

I Danmark er kiropraktik et sundhedsfagligt område som beskæftiger sig med udbedring af skader på det menneskelige bevægeapparat, her under i særdeles lænd, ryg og nakke.

For at blive praktiserende kiropraktor skal man gennemgå en femårig universitets uddannelse samt to års fuldtids praktik på en godkendt kiropraktisk klinik. Mange andre steder i verden betragtes kiropraktik som en pseudovidenskabelig gren af alternativ medicin. Men her til lands hører kiropraktik under det danske sundhedsvæsnet, og kiropraktorer opnår autorisation gennem Styrelsen for Patientsikkerhed og overenskomst med regionerne.

Hvad laver en kiropraktor?

En kiropraktor behandler mennesker ud fra de kiropraktiske principper. Ved en kiropraktisk behandling anvendes særlige greb og teknikker som har til formål at løsne spændinger og justere skævheder i kroppen.

Det er særligt for kiropraktorer i forhold til andre sundhedsprofessionelle fagpersoner inden for samme genre – for eksempel fysioterapeuter eller osteopater – at de er særligt uddannede til at udrede og diagnosticere. En kiropraktisk behandling vil aldrig kunne påbegyndes førend din kiropraktor kender alt til din krop.

Hvordan kan min kiropraktor hjælpe mig?

Med hjælp fra en kiropraktor kan du opnå øget bevægelighed, færre smerter og større smidighed i muskler og led. Når du møder op til din første konsultation hos en kiropraktor vil du således blive undersøgt fra ende til anden. En kiropraktor vil typisk optage røntgen billeder af dit problem område, og undersøge din krop ved manuel palpering. Og gennem det der kaldes anamnese får du selv lov at fremlægge din oplevelse af smerterne og ubehaget i din krop. På den måde kan din kiropraktor danne sig et fuldstændigt billede af kroppens tilstand, og på baggrund heraf udfærdige og påbegynde en behandlings plan.

Få behandling med kiropraktik på Frederiksberg

På Frederiksberg finder du Frederiksberg Kiropraktiske Klinik hvor du altid kan få en tid til undersøgelse og behandling – også uden en henvisning fra lægen. Læs mere på kiropraktor-frederiksberg.dk