VVS arbejde er en opgave for de professionelle. Faktisk er det vedtaget ved lov, at det udelukkende er autoriserede VVSere som må rode med de faste VVS installationer i en bygning. Disse er defineret ved de rør og øvrige elementer som du ikke selvumiddelbart kan skrue løs og tage med dig ud af bygningen. Det drejer sig eksempelvis om gasledninger og så de rør som leder drikkevand og spildevand til deres respektive destinationer. Du må som amatør handyman ikke selv pille ved disse installationer da dette er forbundet med alt for stor en risiko. Du kan blandt andet risikere at afstedkomme grimme forgiftninger som følgeRead More →